தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் நடத்திய மாணவர்களின் மனநலம் காப்போம் என்ற கலந்துறையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் துணை வேந்தர் வி. திருவள்ளுவன் தலைமை தாங்கினார் மற்றும் விநாயகா மிசன் மருத்துவ கல்லூரி சமூக மற்றும்...

read more