வளர்ப்பு சரியில்லாததால் பெண் குழந்தைக்கு ஏற்பட்ட நிலை?

ஒரு குழந்தையின் ஆரோக்கியமான மனநலத்திற்கு சமூகம் மற்றும் குடும்பத்தினரின் பங்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பது குறித்த என்னுடைய அனுபவ பகிர்தல். அந்த பெண்ணிற்கு 17 வயது இருக்கும்பொழுதே  அவருடைய தந்தை இப்பெண்ணையும், அவருடைய தாயையும்...

read more

குழந்தை வளர்பிற்க்கான 20 டிப்ஸ்

1. ஆணோ, பெண்ணோ, எந்த குழந்தையாய் இருந்தாலும், "Good touch", "bad touch" எது என்பதை பெற்றோர்கள் சொல்லிக் கொடுங்கள். 2. மேலாடையின்றியோ,ஆடையே இன்றியோ குழந்தைகள் உங்களுக்கு குழந்தையாய் தெரியலாம், எல்லோருக்கும் அப்படியே தெரியும்...

read more