தற்கொலை இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம்

அரியலூர் மாவட்டம் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் அழகு 1 மற்றும் ஆத்மா மருத்துவமனை இணைந்து " தற்கொலை இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் " விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில்...

read more