கல்வியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் நினைவாற்றல் மேம்படுத்துதல் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீமதி இந்திரா காந்தி கல்லூரி மற்றும் ஆத்மா மருத்துவமனை இணைந்து ஸ்ரீரங்கம் பகுதியில் உள்ள கலைவாணி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 10 வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு " கல்வியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் நினைவாற்றல் மேம்படுத்துதல் குறித்த...

read more