திருச்சி மாவட்டம் புறத்தாக்குடி அருகிலுள்ள மேல இருங்கலூர் சிஎஸ்ஐ சர்ச் கிராமத்தில் சிலுவை மகளிர் கல்லூரியின் கிராம விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெறுகிறது அதில் போதை பொருட்கள் அடிமை குறித்தும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஊராட்சி...

read more