திருச்சி மாவட்டம் சேதுராப்பட்டியில் தேசிய கல்லூரி மேல்நிலைப்பள்ளி நாட்டு நலப்பணி திட்டமும் ஆத்மா மருத்துவமனையும் இணைந்து மாணவர்களுக்கு மனநல ஆரோக்கியம் குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் தேசியக் கல்லூரி மேல்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியர் திரு...

read more